top of page

סטטיסטיקה ברפואה

הספר "סטטיסטיקה ברפואה" מציג בפני אנשי מקצועות הרפואה, חוקרים וסטודנטים את תחום הסטטיסטיקה המיושמת ברפואה ובמקצועות אחרים בתחום הבריאות.

 

הספר מספק סקירה מקיפה של יסודות הביוסטטיסטיקה ושל השיטות הכמותיות המשמשות בניסויים קליניים ואפידמיולוגיים.

 

הדגש בספר זה הינו על מערך המחקר ופענוח תוצאותיו.

הזמינו את סטטיסטיקה ברפואה / מאת ד"ר גיל הררי

מחיר: 120 ₪
המחיר כולל מיסים ומשלוח
bottom of page