top of page

כתיבה מדעית

Professional Woman

מדיסטט מספקת שירותי כתיבה מדעית בכל נקודה במחזור הפיתוח של המוצר – החל מתכנית הפיתוח הקלינית והחוברות לחוקר ועד למסמכי ההגשה הרגולטוריים ומסמכי אחזקת הרישוי.

לצוות מדיסטט יש נסיון רב בהיבט הרגולטורי והקליני וכן בכתיבה מדעית, על מנת לזרז את ההגשה ואת תהליך האישור של דו"ח המחקר הקליני. ​

 

שירותי הכתיבה המדעית כוללים: פרוטוקולים של מחקרים קליניים, חוברות לחוקר, עדכוני DSMB, חיפוש וסקירת ספרות או מסמכים אחרים הכוללים נתוני מחקר.

 

מדיסטט מספקת שירותי כתיבת מסמכים מדעיים לפרסומים בכתבי עת וכן כתיבת דו"חות קליניים ומסמכים להגשות לגופי הרגולציה.

bottom of page