December 1, 2013

המסרים הנלמדים מהמאמר

1. חישוב רווח סמך עבור מספר אירועים קטן בשיטות לא-פרמטריות

2. שימוש בנוסחאות חלופיות באמצעות קריטריון להערכת נורמליות (CAN – Criterion for Approximate Normality) שהן יעילות ומדויקות עבור מקרים בהם מספר האירועים קטן מאד.

3. חשיפת הקורא לשיטות ניתוח סט...

December 1, 2013

הדומה והשונה בין שתי שיטות חשובות בהסקה סטטיסטית ממחקרים כמותיים

תקציר

מובהקות סטטיסטית, המכונה גם ערך ה– p-value( p (, ורווח סמך Confidence Interval( ( הם מדדים סטטיסטיים נפוצים ועיקריים בניתוח סטטיסטי של מחקרים בתחום הרפואה ומדעי החיים.

מדדים אלו מספקים מידע משלים...

Please reload

הבלוג שלנו

  • הנחושת 3, מתחם עסקים CU בניין B קומה 1 רמת החייל, תל אביב, ישראל

  • טל: 3-6444465(0)972+

  • פקס: 3-6444467(0)972+

@כל הזכויות שמורות למדיסטט בע"מ, בנייה ועיצוב Cosmic Link

  • Facebook
  • LinkedIn Social Icon